teribear 1 20220920 1907084253Účast na akci Teribear hýbe Prahou aneb prima den s medvědem, každoročně pořádanou nadací Terezy Maxové, je u našich nulťáčků již tradicí.
Letos se rozhodlo podpořit mladé lidi z dětských domovů ve studiu pět tříd naší školy a společně jsme na Letné pokořili vzdálenost 400,4 km a tím vyběhali 10.010 Kč.

Moc děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se zase rok, žáci a pedagogové tříd 0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 2.B a 4.A

Organizace školního roku 2022/2023

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Praha, květen 2022

Č.j.: MSMT-12071/2022-1

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Číst dále

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 jsme zahájili nový školní rok 2022/2023.  foto video

Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky a nulťáčky, kteří přišli do školy úplně poprvé.

Zcela výjimečný den v životě našich nulťáčků a prvňáčků bylo slavnostní stužkování.

Všem školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích, aby si udrželi chuť poznávat vše nové a získali spoustu zážitků se svými kamarády. Rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů svých dětí.

      Od školního roku 2022/23 začne na naší škole fungovat žákovský parlament. K jeho prvořadým cílům bude patřit rozvoj vzájemné komunikace a posílení vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a vedením školy. Žáci se budou moci spolupodílet na organizaci života školy. Za cíl si rovněž klade zvýšení pocitu sounáležitosti se školou a zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu. Žáci se naučí toleranci, spolupráci, naslouchání, odpovědnosti, komunikaci a posílí si sebevědomí.

Číst dále

Celý rok jsme pilně pracovali na prezentaci, aby byla perfektní. Jezdili jsme po výletech, abychom nasbírali materiály, fotky a náměty do prezentace středověkého města. Paní učitelka dějepisu do nás intenzivně „hustila“ výběry a nápady na různá řemesla ze středověku, které jsme museli poctivě zpracovat a naučit se je nazpaměť. Na konci školního roku jsme toto všechno seskupili dohromady a vytvořili tím inspirativní a poučnou prezentaci. Odprezentovali  jsme výlety, které jsme letos navštívili. Následoval stručný popis města, např. název, poloha, práva atd. Poté se odprezentoval plán města, městský erb, básnička o našem světci (my měli svatou Anežku).  Dále se někteří z nás pokusili přiblížit své řemeslo. Na konec přišla apatykářka. Představila svůj herbář (který se jí moooooooooooooooooc povedl). Na závěr uvařila čajíčky z různých bylinek a udělala z toho poznávací soutěž.

Číst dále

serpovani 1 20220617 1944535584Dne 17.6.2022 se před budovou ZŠ Janského uskutečnila tradiční společenská akce: Slavnostní šerpování deváťáků.

Vše začalo tanečním vystoupením dětí z 1. B. Následovalo přivítání rodičů a všech přítomných pedagogů, žáků a přátel školy.  Video

Číst dále

braennball 1 20220617 1462967194Dne 16.6.2022 se uskutečnil na naší škole turnaj brännballu: „O pohár ředitele školy“.  Využili jsme krásné venkovní prostředí umocněné atletickým oválem, který rámuje hřiště nalajnované přímo pro tuto pálkovací hru.

Akci absolvovaly třídy: 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9. V roli rozhodčích a zapisovatelů se osvědčili žáci, kteří si tuto roli zvolili, nebo byli po  nemoci a nemohli sportovat. Každý si tedy mohl vyzkoušet roli hráče či rozhodčího. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin – první skupina –5.- 6.třída , ve druhé skupině se o účast v bojích o pohár ředitele školy utkaly třídy 7.- 9. Třídní učitelé zastávali roli poradců a vášnivých fanoušků. Po odehrání obou skupin systémem každý s každým po dobu 2x10 minut se mohli vyhlásit vítězové. Ceny předával ředitel školy Mgr. Jan Havlíček a paní zástupkyně Mgr. Marcela Kolářová. Městská část Praha 13 v letošním roce opět díky svému dotačnímu programu umožnila zakoupení cen

Číst dále

braennball 1 20220615 1110210617Dne - 15.6. 2022 se přihlášení žáci školy z 1. – 4. tříd  účastnili sportovního dne s náplní netradiční pálkovací hry - brännball. V roli rozhodčích a zapisovatelů se představili žáci deváté třídy. Nejprve jsme malé spolužáky rozdělili do 10 skupin. V každé skupině náhodným výběrem byli zastoupeni  prvňáčci, druháci, třeťáci i čtvrťáci. Každou skupinu vedl jeden deváťák. Dohlížel na včasný nástup k utkání, pitný režim i dodržování pravidel. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin po pěti účastnících. Vyvrcholením bylo utkání o třetí místo a finále, kde se rozhodlo, kdo celý turnaj vyhraje a převezme z rukou ředitele školy putovní pohár.

Číst dále

minigolf 1 20220531 1492414165Koncem minulého roku se celá naše třída účastnila turnaje Prahy 13 v minigolfu.  Do finále se probojovali tři dívky a tři chlapci z naší třídy. Zbytek dětí je jelo podpořit. Výsledky jsou úžasné! Holčičí družstvo skončilo na 5. místě. Kluci v jednotlivcích obsadili 1.,3., a 4. místo a v družstvech všechny porazili.

A jak to vidí děti? 

Číst dále

vyuka 1 20220526 1703601471Dne 19.4 2022 a 10.5 2022 jsme na hodinách dějepisu měli odlišnou, ale zajímavou výuku, rozdělenou na dvě části. První část se týkala života židovské pamětnice Jarmily Weinbergerové. Měli jsme výklad o jejím životě, poslouchali rozhovor s pamětnicí a vyplňovali jsme pracovní listy o jejím příběhu od dětství až po stáří. Celou dobu jsme mohli podávat otázky a ptát se na věci, které nás zajímali. Druhá část se týkala německé pamětnice Berty Růžičkové, která  vzpomínala na odsun Němců z pohraničí po válce.

Číst dále

ovov 1 20220524 1600457300Dne 24.5.2022 se žáci školy účastnili projektového dne s náplní 20 disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a Olympijského víceboje.

V roli rozhodčích a časoměřičů na jednotlivých stanovištích působili učitelé školy a trenéři ze sportovních klubů SK Velká Ohrada a SK Aktis Praha.

 Žáci mohli absolvovat tyto disciplíny: hluboký předklon – p. uč. Zunová, skok z místa – p. uč. Linhartová běh do „T“- p.uč. Tafatová,  sprint 60 m - p.uč. Hájková, zkrácené sedy lehy – p.uč. Patrasová, postoj čápa – p.uč. Svobodová, skok daleký - p.uč.Snítilová, p.uč. Ramsová a Večerková , medicinbal – p. uč Tenkrátová, hod medicinbalem – p. uč. Hauerlandová shyby – p. uč Caklová, švihadlo – p. uč. Uhlíková a Vilímková, trojskok – p. uč. Krištofová, kliky – p. uč. Škorpilová, leh-sedy – p. uč. Kubánková,

Číst dále

erasmus 1 20220517 1773630937Minulý týden v rámci výuky k nám do hodin angličtiny přišli dva Erasmus studenti ČVUT, kteří nám přednášeli o jejich krásné zemi Mexiku. Pověděli nám o přírodních krásách, památkách, jídle, hudbě a také nechyběly ani záhady, které jsme společně řešili. Žáci sedmé a deváté třídy pozorně přednášky v anglickém jazyce poslouchali a neváhali se také zapojovat do diskuze. Žáci si  také zkusili zatančit mexický lidový tanec pod osobním vedením jednoho z mexických studentů.

Číst dále

Závěrečná prezentace „Příběhů našich sousedů“

V pátek 18. března 2022 se na FZŠ O. Chlupa uskutečnila závěrečná prezentace čtyř týmů z Prahy 13. Náš tým, složený z pěti členů – Anastasija Kruk, Anna Kočová, Tomáš Roedl, Matěj Knoblau a Sofie Novio, prezentoval příběh pamětnice paní Miloslavy Šejvlové. Od poroty slyšel jen pochvalu, a to především za dodané materiály https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-13/praha-13-2021-2022/.

Všem členům patří velká pochvala za skvěle odvedenou práci!

Kateřina Svobodová

 

Číst dále

Děkujeme vítězům školního kola v anglickém jazyce a to žákyni Julii Johannce Krbcové ze 7.třídy a žákyni Kristíně Foriškové z 9. třídy, které se zúčastnily olympiády v anglickém jazyce a reprezentovaly naši školu. Obě žákyně dosáhly v soutěži velmi dobrých výsledků a přejeme jim, aby se nadále věnovaly angličtině i do budoucna.

Jan Zaťko

Dne 27.9.2021 se uskutečnil na naší škole turnaj v brännballu: „O pohár ředitele školy“.  Využili jsme krásné venkovní prostředí umocněné novým atletickým oválem, který rámuje hřiště nalajnované přímo pro tuto pálkovací hru.

Číst dále

Děkujeme naší žákyni Anitě Marii Zachar ze 7. třídy a žákovi Janovi Markovi Bartoškovi z 9. třídy za reprezentaci naší školy v olympiádě v anglickém jazyce. 
V žebříčku vítězů v kategorii I. A (6. a 7. třídy) se umístila na krásném 3. místě Anita Marie Zachar a v kategorii II. A (8. a 9. třídy) se umístil na slušném 7. místě Jan Marek Bartošek. Oběma žákům velmi gratulujeme a věříme,  že se angličtině budou věnovat i nadále. 

Jan Zaťko