Kontakty:
vedoucí šj, tel. 251 623 894, 732 323 161, jidelna@zs-janskeho.cz,
ekonomka Iva Pivoňková tel. 251 627 543, 732 930 594, ekonom@zs-janskeho.cz.

Ve školní jídelně se stravují pouze žáci a zaměstnanci školy.    

Provozní řád školní jídelny ZŠ Janského 2189

Pokrmy mohou obsahovat alergeny A1 až A14. Podrobnější informace na vyžádání u vedoucí ŠJ. (Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.)   Letáček - alergeny

Úřední hodiny školní jídelny:

 • denně od 9:00 do 11:30

Výše stravného:
Dnem 8.3. 2005 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která upravuje kritérium pro stanovení finančních limitů na nákup potravin. Na rozdíl od dřívější právní úpravy (podle ročníků) je nyní kritériem věk dítěte. Děti ve škole jsou rozděleny do tří věkových skupin.

Ode dne 1. 3. 2021 dochází ke změně platby finančního limitu.

Věková hranice - narození

Kat.

Nová sazba Kč / oběd

Max.měsíční platba (23 dnů)

   1. 9. 2010 a mladší

A

34,- Kč

782,- Kč

   1. 9. 2006 do 31. 8. 2010

B

37,- Kč

851,- Kč

   do 31. 8. 2006 a starší

C

39,- Kč

897,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (tj. od 1. září do 31. srpna).

Doba výdeje obědů:
Obědy jsou vydávány každý den vždy od 11:45 hod – do 14:00 hod.

Objednávky
V naší jídelně se používá systém objednávání a výdeje obědů pomocí čipů. Tento systém umožňuje strávníkům vybírat si samostatně (ze 2 až 3 druhů jídla) oběd na následující den, zajišťuje kontrolu o včasném placení a výdeji stravy. Rodiče si mohou kdykoli zkontrolovat, zda a kdy chodí jejich dítě na oběd (vše automaticky eviduje počítač). Podmínkou zájemců o stravování je zakoupení čipu. Jeho cena činí 100,- Kč. Pokud žák čip neztratí či nepoškodí, je platný po celou dobu docházky do školní jídelny.

V případě, že si strávník oběd zapomene objednat (nebo nebyl ve škole), má automaticky objednané jídlo č. 1. Pomocí čipu si lze též oběd odhlásit, vždy však pouze na následující den.

Při ukončení stravování lze čip vrátit. Pokud je čip vrácen funkční a nepoškozený, dostane strávník zpět celých 100,- Kč, pokud je čip vrácen funkční, ale poškozený, obdrží strávník zpět 50,- Kč (za zbylých 50 Kč bude čip znovu přepouzdřen).

Placení stravného:
Platby jsou zálohové, platí se tedy vždy předem.

Hotově do pokladny školní jídelny (pouze výjimečně)

Stravné se platí bezhotovostně: 

 • Souhlas s inkasem z účtu na účet Šj vedený u ČS a.s.

  Úhrady prováděné inkasem zajišťuje škola s termínem splatnosti od 20. – 26. dne. Upozorňujeme, že pokud nebude 2x za sebou inkaso ze strany BÚ provedeno, bude způsob platby zrušen a rodič strávníka je povinen zajistit úhradu jiným způsobem.
 • Z ostatních bankovních účtů trvalým měsíčním příkazem
  Rodiče každý měsíc mezi 15. a 20. dnem měsíce pošlou na účet školy odpovídající částku za 23 obědů.

  číslo účtu: 9021-2000877389/0800
  VS: je uveden na www.strava.cz (přístupové údaje vám byly zaslány)

  Na uvedený účet prosím neplaťte jiné úhrady než stravné.

Přeplatky jsou po uzavření školního roku vráceny zpět na účet rodičů (pokud není dohodnuto jinak).

Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna oběd vydat!!!

Odhlašování obědů:
Odhlásit oběd je možné z důvodu nemoci či jiného důvodu nepřítomnosti vždy nejpozději den předem. Změnit oběd je možné do 14:00 předchozího dne. Obědy lze odhlásit nebo změnit:

Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby.

Mimořádný výdej:
Výdej obědů do přinesených nádob je možný jen v první den nemoci, a to pouze od 11:30 do 11:45 hodin nebo od 13:45 do 14:00 hodin. Na další dny musí být stravování již odhlášeno. Nemocný žák se nemůže v jídelně stravovat.

Vedoucí školní jídelny 

Naše jídelna