V minulém školním roce jsme ve spolupráci s klubem SK Aktis Praha otevřeli první sportovní třídu se zaměřením na atletiku, a to pro žáky 6. ročníku. Sportovní třídu v 6. ročníku otevřeme i ve školním roce 2021/2022, kdy tedy budeme mít sportovní třídy již dvě – 6. a 7. ročník. V budoucnu v tomto trendu hodláme pokračovat tak, abychom měli na druhém stupni vždy jednu sportovní třídu v každém ročníku.

Sportovní třída má dotaci 4 hodiny tělesné výchovy týdně. Zájemci, kteří se stanou členy SK Aktis, se pak mohou ještě účastnit odpoledních tréninků, přičemž mají snížené oddílové členské příspěvky.

Všichni zájemci o sportovní třídu mohou pro bližší informace kontaktovat ředitele školy Mgr. Jana Havlíčka, případně předsedu SK Aktis Praha, pana Mgr. Radka Bártla.