Geostezka ZŠ Janského

Cílem naší geostezky je představit horniny, které nás obklopují. Návštěvníci se seznámí s geologickou minulostí lidstva a vznikem hornin. Tato venkovní volně přístupná expozice se bude rozkládat na ploše přibližně 300 m2.

Celý projekt vzniká jako celoškolní akce, do které se zapojí každý ročník, včetně přípravných tříd. Žáci plánují podobu stezky, umístění větších i menších vzorků hornin a nezapomínají ani na herní prvky (např. haptický chodníček, paleontologické pískoviště atd). Velmi důležitou roli v projektu hrají i mezipředmětové vztahy.

 

Na našich internetových stránkách můžete sledovat https://www.zs-janskeho.cz/ práce na geostezce. Podpořit tento projekt můžete na školním vánočním jarmarku 12. prosince 2023, kde najdete informační stánek.


 

Geostezka ZŠ Janského 1

Vítězný návrh loga Geostezky naší školy patří autorce  žákyni 8.B Valerii Skalické.

logo

vystavba 1 20240522 1198884810V průběhu měsíce května 2024 začaly venkovní práce na geostezce. 

pednaska 1 20231201 2024310916Velkým projektem naší školy je tento rok geostezka. Zapojí se samozřejmě i nulťáčci. Nejdřív se seznámí s tím, co to vůbec znamená a pak se vrhnout do práce. Za naší třídu jsme vymysleli haptický chodník, který vyrobíme z přírodních materiálů.

 

geostezka 1 20240312 1028363773V průběhu ledna a února 2024 žáci 9. tříd dokončili finální návrhy na uspořádání geostezky.
S návrhy se celá škola mohla seznámit v kinosále. Každá třída, včetně učitelů a asistentek, vybrala jeden návrh. Po sečtení hlasů se vítězem stala práce Nikoly Nájemníkové, Míši Březinové a Vanesy Grundzové.
Na třídnické hodině obdržel vítězný tým od pana ředitele sladkou odměnu.
Všechny týmy odvedly skvělou práci a jejich nápady poslouží v dalších letech při rozšiřování naší "venkovní učebny".

Mgr. Kateřina Svobodová

zkamenliny 1 20231102 1761735566Dne 25.10. 2023 třídy 9.A a 9.B vyrazily do Radotína. Průvodcem byl paleontolog Štěpán Rak. V lomech se toho dalo spousta najít, např. trilobiti, hlavonožci a mušle...
Hledali jsme v kamenech pomocí kladívek. Každý něco našel a mohl si to odnést domů. Obešli jsme celkem tři místa. Štěpán Rak byl moc příjemný a milý. Celý výlet jsme si užili.
 
Míša Březinová, 9.A.