Příjmení,  jméno, titul

e-mail

Třídnictví / vyučuje

Ředitel školy

Mgr. Havlíček Jan

reditel@zs-janskeho.cz

j.havlicek@zs-janskeho.cz

Př, IKT

Zástupce ředitele

Mgr. Kolářová Marcela

zastupce@zs-janskeho.cz

m.kolarova@zs-janskeho.cz

Aj, Ma, Hv

Učitelé I. a II. stupeň

Ramsová Veronika

v.ramsova@zs-janskeho.cz

0.A

Snítilová Daniela Mgr.

d.snitilova@zs-janskeho.cz

0.B

Mgr. Ulvrová Renata

r.ulvrova@zs-janskeho.cz

1.A

Mgr. Hejhalová Tereza

t.hejhalova@zs-janskeho.cz

1.B, 4.A Hv

Mgr. Tenkrátová Jaroslava

j.tenkratova@zs-janskeho.cz

2.A

Mgr. Zunová Dana

d.zunova@zs-janskeho.cz

2.B

Mgr. Vilímková Barbora

  - speciální pedagog

b.vilimkova@zs-janskeho.cz

3.A

Mgr. Kubánková Taťána

  - speciální pedagog

t.kubankova@zs-janskeho.cz

3.B

Mgr. Linhartová Monika

  - výchovný poradce

m.linhartova@zs-janskeho.cz

vychovny.poradce@zs-janskeho.cz

4.A

Mgr. Škorpilová Hana Mgr.

h.skorpilova@zs-janskeho.cz

4.B

Tafatová Johana

j.tafatova@zs-janskeho.cz

5.A

Mgr. Krištofová Karla

k.kristofova@zs-janskeho.cz

5.B

PaedDr. Civínová Jana

j.civinova@zs-janskeho.cz

6.A

Tv, PČ, RV

Mgr. Žáčková Katarína

k.zackova@zs-janskeho.cz

6.B

Ma, Př, Přv

Mgr. Olšovská Jana

j.olsovska@zs-janskeho.cz

7.A

Ma, F, Ze

Ing. Patrasová Radka -školní metodik prevence

r.patrasova@zs-janskeho.cz

7.B,

Čj,Př,Ov,Pč,Rv

Mgr. Svobodová Kateřina

k.svobodova@zs-janskeho.cz

8.A

D, Z

Mgr. Čechová Romana

r.cechova@zs-janskeho.cz

8.B

Čj

Bc. Uhlíková Alice

a.uhlikova@zs-janskeho.cz

9.A

Vv, Hv

Ing. Zaťko Jan

j.zatko@zs-janskeho.cz

9.B

Aj

Bc. Bártlová Tereza

t.hajkova@zs-janskeho.cz

Tv

Mgr. Caklová Irena

i.caklova@zs-janskeho.cz

Nj

Mgr. Fajgarová Vladimíra

v.fajgarova@zs-janskeho.cz

Nj

Hauerlandová Zuzana

z.hauerlandova@zs-janskeho.cz

Aj, Rj

Mgr. Havlíčková Soňa

s.havlickova@zs-janskeho.cz

Fy, Ch, Přv

Mgr. Lenhartová Helena

h.lenhartova@zs-janskeho.cz

Ma

Vosolová Michaela

m.vosolova@zs-janskeho.cz

Aj

 

 

 

Asistentky pedagoga

Paďourová Zuzana

z.padourova@zs-janskeho.cz

 

Bělohoubková Zuzana

z.belohoubkova@zs-janskeho.cz

 

Bernardová Michaela

m.bernardova@zs-janskeho.cz

 

Hlaváčková Gabriela

g.hlavackova@zs-janskeho.cz

 

Kostková Hana

h.kostkova@zs-janskeho.cz

 

Luňová Tereza

t.lunova@zs-janskeho.cz

 

Palasová Adéla

a.palasova@zs-janskeho.cz

 

Slabá Maryam

m.slaba@zs-janskeho.cz

 

Smejkalová Zuzana

z.smejkalova@zs-janskeho.cz

 

Večerková Jana

j.vecerkova@zs-janskeho.cz