Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

 

Září                     0. a 1. třídy, třídy s novým třídním, ostatní dle zájmu    

Říjen

Listopad     Konzultace                    9.11. 17-19h

                   Pedagogická rada          21.11. 14h

Prosinec

Leden          Pololetní ped. rada         23.1. 14h

                   Vysvědčení – výpis        31.1.           1. st. 4 vyuč. h

2. st. 5 vyuč. h

Únor

Březen        

                  

Duben                 Třídní schůzky               11.4. 17h

                            Pedagogická rada           16.4. 14h

Květen        

Červen        Konzultace 6.6. 17-19h

                   Závěrečná ped. rada       20.6. 14h

                   Vysvědčení                    28.6.           1 vyuč. h