Termíny třídních schůzek, konzultací a pedagogických rad

Září

-

-

Říjen

-

-

Listopad

Emailově - online konzultační týden

Pedagogická rada

8. – 12. 11. 2021

23. 11. 2021, 14h

Prosinec

-

-

Leden

Pololetní ped. rada

Vysvědčení (výpis)

25. 1. 2022, 14h.

31. 1. 2022

Únor

-

-

Březen

Třídní schůzky (dle epidemiologické situace)

Pedagogická rada

24. 3. 2022, 17h.

29. 3. 2022, 14h.

Duben

-

-

Květen

Konzultace (dle epidemiologické situace)

12. 5. 2022, 17– 19h.

Červen

Závěrečná ped. rada

Vysvědčení

21. 6. 2022, 14h.

30. 6. 2022