Ing. Radka Patrasová

r.patrasova@zs-janskeho.cz

Konzultační hodiny: pondělí od 8:50 do 11:00; pátek od 8:00 do 8:45

a dle domluvy

METODIK PREVENCE může poradit, pomoct, podpořit,

 

 ŽÁKA, KDYŽ

 • mu vadí, jak se ostatní nepěkně chovají k němu nebo jinému spolužákovi
 • se mu nedaří, všichni se mu smějí, cítí se osaměle
 • si fyzicky on nebo spolužák ubližuje
 • spolužáci ze třídy kouří, pijí alkohol, shánějí drogy
 • neví, jak se vyrovnat s problémy v rodině
 • narazil na těžkou situaci, se kterou si neví rady

RODIČE, KDYŽ

 • potřebují informace, rady a zprostředkování kontaktů ze všech oblastí sociálně rizikového chování žáků
 • chtějí řešit sociálně rizikové chování svého dítěte

UČITELE  PŘI

 • preventivních programech školy
 • zajišťování adaptačních kurzů
 • práci s třídním kolektivem
 • řešení případů sociálně rizikového chování žáků procesu ve spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, PPP, OSPOD a PČR

A ZAJIŠŤUJE

 • preventivní program školy
 • krizový plán školy