uesy 1 20230310 1306098748V pondělí 27. února zorganizoval Žákovský parlament netradiční den. Žáci a učitelé přišli do školy v kreativních účesech. Všem, kteří se akce zúčastnili, patří velká pochvala za odvahu a nápaditost.
Tato výzva byla první a v březnu proběhne Den bez batohů.

Mgr. Kateřina Svobodová

parlament 1 20221010 1856382559V pátek 30. září 2022 složilo 24 členů školního parlamentu slib do školního parlamentu.
Této slavnostní události se zúčastnili žáci celé školy včetně vedení školy a zastupitelů MČ Prahy 13 – Mgr. Yvety Kvapilové a Ing. Víta Bobysuda.
S novými „parlamenťáky“ se budeme scházet každé úterý od 14.00 do 14.45.

      Od školního roku 2022/23 začal na naší škole fungovat žákovský parlament. K jeho prvořadým cílům bude patřit rozvoj vzájemné komunikace a posílení vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a vedením školy. Žáci se budou moci spolupodílet na organizaci života školy. Za cíl si rovněž klade zvýšení pocitu sounáležitosti se školou a zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu. Žáci se naučí toleranci, spolupráci, naslouchání, odpovědnosti, komunikaci a posílí si sebevědomí.

Číst dále

parlament 1 20221002 1941174505    V pátek 16. září 2022 se na naší škole konaly volby do parlamentu. Byl to pro nás velký den, protože jsme zatím žádné volby nezažili. Celé to spočívalo na tom, že každá třída volila ze svých spolužáků dva „parlamenťáky“. Vše se odehrálo v rámci třídnické hodiny. Celá naše třída se přesunula do sborovny. Tam už na nás čekala volební komise, která byla složená z žáků 3. – 9. tříd. Dále zde byla zástěna, volební urna, vlajka a státní znak. Z naší třídy tam seděla Terka Slabihoudková.

Číst dále