branball 1 20240619 1728170582Dnešní den jsme měli tu čest být na naší škole svědky neuvěřitelných výkonů. Děti od první do čtvrté třídy soutěžily ve smíšených družstvech pod vedením kapitánů ze sedmých a devátých tříd v turnaji v brenballu. Naši malí sportovci ze sebe vydali to nejlepší, všichni se s chutí zapojili a odměnou byla na závěr celé akce nejenom radost ze super dne, stráveného při sportování s kamarády, ale i balík sladkostí na doplnění energie.

Nejlepší tři družstva si odnesla ještě medaile a vítěznému družstvu pod vedením Davida Störa předala paní učitelka Civínová ještě navíc putovní zlatý pohár. Děkujeme všem kapitánům za pomoc při organizaci, hlavní poděkování patří paní učitelce Janě Civínové, která celý turnaj nejenom zorganizovala a řídila, ale ještě dětem zajistila ceny. Už teď se těšíme na příště!
Paní učitelky a děti 1. - 4. tříd.