cesta vody 1 20240504 1980961776Školní Ekotým, žáci 8. B a 5. A se zúčastnili interaktivního workshopu Cesta vody. Vědí, kde se bere voda, proč prochází úpravou a stává se z ní pitná voda, kam odtéká, jak a kde se čistí. Zkoušeli jsme, jak dlouho trvá, než se ve vodě rozpustí toaletní papír, tuk, jar. Zjistili jsme, že vlhčené ubrousky a tuk se nerozpustí. Způsobují problémy v nejen v kanalizaci, ale také v čistírně odpadních vod. Počítali jsme vodní stopu. Uvědomili jsme si, že pitná voda vůbec není samozřejmost a vodou musíme šetřit.