den zem 1 20240502 1332236221Den Země třída 2. B slavila v Centrálním parku. Městská část Praha 13 si pro děti připravila soutěže a úkoly na stanovištích, kde si vyzkoušely, jak správně třídit odpadky do kontejnerů, prověřily si své znalosti o zvířatech na kvízové stezce a také se pokusily porovnat rozpětí křídel některých ptáků.

 

Odborníci z Lesů ČR pro děti měli připravené hezké povídání o dravcích, predátorech, vodním ptactvu a také zajímavosti ze života netopýrů nebo našich rybníků.