linka bezpei 1 20240417 1694745259V ZŠ Janského proběhl Projekt Linky bezpečí, který nabízí prostor k zamyšlení se nad vybraným tématem. Jednotlivé akce jsou vedeny interaktivně a zážitkově. Téma si volí samy děti ze seznamu témat. Jednotlivé bloky tak můžou vycházet z aktuální potřeby samotných žáků.

Program Linka bezpečí NAŽIVO slouží jako osvěta, při kterém žáci hledají dostupné nástroje, jak řešit případné problémy a zároveň se představují služby Linky bezpečí – krizové linky pro děti a dospívající.