andersen 1 20230330 1061571922Ve čtvrtek 30.3.2023 čekala na děti z 1.A, 2.B a 4.A třídy poučná i zábavná, hravá i kouzelná Noc s Andersenem. V tomto roce se toho děti hodně dozvěděly o spisovateli Miloši Macourkovi a z jeho knížek se během večera předčítalo. Kromě toho se také povídalo o knížkách, soutěžilo, vyrábělo něco na památku večera, tančilo i zpívalo a společně nocovalo. Za dětmi přišel samotný pan Hans Christian Andersen a dětem moudře vyprávěl.

Děti navštívila také ředitelka ZOO Žofka i s kytarou a na koštěti přiletěla Saxana. S ní si děti pořádně zatancovaly. Macha ten večer zlobilo rozbité sluchátko, ale Šebestová ho v tom nenechala a společně s dětmi sluchátko opravili. To jim za odměnu přičarovalo promítání pohádky. No řekněte, kdy jste se na film v kině dívali vleže J ) Klaun Cibulka si zase s dětmi parádně zažongloval. Princezna Arabela se dětem připomněla pěknou písničkou a nocležníky obdarovala malým prstýnkem. A četlo se a poslouchalo, až se všem dětem při pohádkách zavřela očka a probudily se až ráno. Ve škole na druhém patře po roce opět rozkvete strom Pohádkovník. Bude nám všem ještě dlouho připomínat tuto jedinečnou noc plnou zážitků a také to, že číst knížky je důležité, poučné i zábavné.

 

paní učitelky Dana, Monika, Renata, Hanka a Tereza L.