tv 1 20230106 1462655464Děti z 1. B měly netradičně tělocvik 4.1. se spolužáky z 9. A. Pod vedením paní učitelky Jany Civínové se seznámily s pravidly hry brännball. Prvňáčkům se spolupráce se staršími spolužáky moc líbila, zažili spolu spoustu zážitků a naučili se spolupracovat. A to nejdůležitější – mají ve škole staršího kamaráda.

Děkujeme a těšíme se na další společná setkání.