vyuka 1 20220526 1703601471Dne 19.4 2022 a 10.5 2022 jsme na hodinách dějepisu měli odlišnou, ale zajímavou výuku, rozdělenou na dvě části. První část se týkala života židovské pamětnice Jarmily Weinbergerové. Měli jsme výklad o jejím životě, poslouchali rozhovor s pamětnicí a vyplňovali jsme pracovní listy o jejím příběhu od dětství až po stáří. Celou dobu jsme mohli podávat otázky a ptát se na věci, které nás zajímali. Druhá část se týkala německé pamětnice Berty Růžičkové, která  vzpomínala na odsun Němců z pohraničí po válce.

I v této hodině jsme mohli po celou hodinu klást otázky, dostali jsme papír s obrázky, na kterých jsme měli popsat co se děje a na závěr jsme měli zahrát krátkou scénku na dané téma.

 

Myslím si, že si všichni z hodin odnesli, alespoň nějaké informace. Tento typ výuky je lepší a zajímavější pro pochopení daného témata, protože během ní se žák lépe vcítí do děje.

Andrea Teichmannová, 9. třída