Letáček do tašky vybraný

 

 V předešlých letech jsme ve spolupráci s klubem SK Aktis Praha otevřeli několik sportovních tříd, a to pro žáky 6. ročníku. Sportovní třídu v 6. ročníku chceme otevřít i ve školním roce 2024/2025. Současně bychom ve školním roce 2024/2025 rádi prvně otevřeli i sportovní třídu v 1. ročníku. Sportovní třída má dotaci 4 hodiny tělesné výchovy týdně. Zájemci, kteří se stanou členy SK Aktis, se pak mohou ještě účastnit odpoledních tréninků, přičemž mají snížené oddílové členské příspěvky. Do těchto tříd proběhne vstupní test sportovní zdatnosti a na základě výsledků bude provedeno doporučení o vhodnosti zařazení žáka do této třídy.

Termín vstupních testů je 20.5. 2024 pro žáky budoucích 6. tříd v 14:00 hod. Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení a obutí. Sraz bude u vchodu do tělocvičen.

Všichni zájemci o sportovní třídu mohou pro bližší informace kontaktovat ředitele školy Mgr. Jana Havlíčka, případně předsedu SK Aktis Praha, pana Mgr. Radka Bártla.