dne 16.4.2024 od 18,00 hodin v Kinosále školy : "Slyšíš mě?"

představení je zdarma. Možnost přihlásit se:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rtUoCq09_5nPlwmS2eX5g7iFVr3yM9ym8_D-6Qrvahs/edit?usp=sharing

Spolek Divadelta hraje v dubnu v naší škole představení zaměřené na vztahy a chování ve škole a v rodině pro žáky osmých a devátých ročníků a jejich rodiče. Diváci tohoto představení nejsou pouhými pozorovateli, ale aktivně se zapojují do celého programu ... 

Žáci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem zvrátit průběh jednání hlavních postav. Cílem tak je zkoumat svůj vztah k danému problému a uvědomit si své způsoby jednání.

ZŠ Janského s divadelním spolkem spolupracuje již poněkolikáté. 

Během roku 2023 Divadelta předvedla v naší škole představení  „Pozor, křehké“, bylo určeno pro osmé a deváté třídy. Žáci se zúčastnili představení, ve kterém děti radily hlavním postavám, jak se správně chovat ke svým spolužákům a jaké nebezpečí číhá na internetu.