Přispívat k psychické pohodě, jak zvládat náročné psychické situace. Zjistit co je příčinou stresu a nepříjemných emocí.

Žáci si vyzkoušeli  relaxační cvičení a učili se další strategie pro zvládání krátkodobého, ale i dlouhodobého stresu, který pro děti připravila organizace Jules a Jim. Během programu žáci sdíleli svoje pocity s ostatními, umožňovalo jim to vytvořit si nadhled nad svými problémy. Program též informuje žáky o možnostech odborné pomoci v situaci významné psychické nepohody a podporuje postoj, že je v pořádku říct si o pomoc.