Ročníkové práce jsou smysluplným a originálním projektem pedagogů ZŠ Janského, který je určen žákům 9. třídy. Hlavním cílem je naučit žáky využívat získané poznatky v praxi a vhodně doplnit učivo základní školy.

Zveme všechny příznivce školy na obhajoby ročníkových prací, které se budou konat 28.května 2018 od 13.00 hodin v odborných učebnách naší školy.

Kolektiv pedagogů ZŠ Janského

  1. I. Co je ročníková práce, v čem spočívá?

Jedna se o jednu z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky.

Vypracování a odevzdání je povinnou součástí práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení na konci školního roku (vše se promítá v předmětu, k němuž je téma vztaženo).

  1. II. Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat.

- pracovat dlouhodobě v týmu i samostatně

- vyhledávat, zpracovávat informace

- napsat vlastní úvahu na dané téma

- graficky nebo výtvarně téma zpracovat

- schopnost vyjadřovat se kultivovaně, korektně a pregnantně

- integrovat učivo více předmětů, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

- napsat text pomocí textového programu v počítači ( např.: Word ) a vytvořit prezentaci ( např.: PowerPoint ), vkládat tabulky, obrázky, grafy

- svou práci odevzdat v elektronické podobě na CD i v textové podobě

- průprava na práci s texty ve výuce na střední škole

Číst dál: