skola 1 20230330 1979521520Základní škola Janského se díky nově vzniklému školnímu parlamentu zapojila do projektu Hrdá škola organizace Schools United. Projekt podporuje u žáků pocity hrdosti na svoji školu a dále rozvíjí pozitivní vztahy vůči škole. Jejich posílení podporuje projekt plněním výzev a aktivit.

Číst dále

Zápis ze školního parlamentu

29. 11. 2022

Odpovědi ředitele (lehce upravené) na návrhy ŠP:

Návrh na opravu košíků v lavicích bude předán školníkovi.

S automaty na jídlo vás budu muset zklamat. To kvůli pomlskové vyhlášce. Pokusím se něco najít.

Školní psycholog zde bude další školní rok. Bude financován z dotací.

U znovuobnovení klubíku je zde problém s prostorem, jakmile (cca za 3 roky)

odejdou, bude klubík.

Prodloužení ředitelského volna nemohu bohužel ovlivnit. Ovlivňuje to centrální výbor Prahy 13.

Dotaci na stojany na kola jsem požádal již před rokem, stále dotace není. Stojany na kola i koloběžky budou.

Wi-Fi po celé škole nejde, jednak kvůli financím a kvůli materiálu školy (betonu) by to bylo neefektivní

Školník kontroluje záchody každodenně, a jak jsou problémy s anglofonní školou

můžeme jim poslat dopis, aby po sobě děti splachovali.

Návrh o více odpadkových košů projednán se školníkem.

S nefunkčním automatem se pokoušíme něco dělat, když tak si pročtěte ceduli na automatu.

Filmové odpoledne, určitě, záleží na učitelích. Avšak může to přerušit rekonstrukce kinosálu. Organizaci bych nechal na vás.

O dotaci na opravu podlahy tělocvičny zažádám.

O dotace na opravu schodů zažádám.

Doladění akce s víčky

Každá třída si musí víčka sama zvážit

Ve čtvrtek 1. 12. se donesou údaj s váhou do třídy 7. A /Val

V Pá 2.12 se rozhlasem ohlásí vítězná třída

Cena budou sladká.

Zapsal: Daniel Mucha

parlament 1 20221002 1941174505    V pátek 16. září 2022 se na naší škole konaly volby do parlamentu. Byl to pro nás velký den, protože jsme zatím žádné volby nezažili. Celé to spočívalo na tom, že každá třída volila ze svých spolužáků dva „parlamenťáky“. Vše se odehrálo v rámci třídnické hodiny. Celá naše třída se přesunula do sborovny. Tam už na nás čekala volební komise, která byla složená z žáků 3. – 9. tříd. Dále zde byla zástěna, volební urna, vlajka a státní znak. Z naší třídy tam seděla Terka Slabihoudková.

Číst dále

parlament 1 20221010 1856382559V pátek 30. září 2022 složilo 24 členů školního parlamentu slib do školního parlamentu.
Této slavnostní události se zúčastnili žáci celé školy včetně vedení školy a zastupitelů MČ Prahy 13 – Mgr. Yvety Kvapilové a Ing. Víta Bobysuda.
S novými „parlamenťáky“ se budeme scházet každé úterý od 14.00 do 14.45.

      Od školního roku 2022/23 začne na naší škole fungovat žákovský parlament. K jeho prvořadým cílům bude patřit rozvoj vzájemné komunikace a posílení vztahů mezi žáky, učiteli, rodiči a vedením školy. Žáci se budou moci spolupodílet na organizaci života školy. Za cíl si rovněž klade zvýšení pocitu sounáležitosti se školou a zlepšení komunikace a navázání partnerského vztahu. Žáci se naučí toleranci, spolupráci, naslouchání, odpovědnosti, komunikaci a posílí si sebevědomí.

Číst dále