Výuka vlastivědy nemusí být jen o učebnicích a pracovních sešitech. Žáci 5. B se v hodinách vlastivědy dozvídají, jak se žilo v Čechách v 19. století, a jakou zábavu lidé v té době měli. Dospělí chodili na bály, do kaváren, hospůdek, divadel a na procházky spojené s pikniky, děti si hrály na dvorcích a často navštěvovaly divadla loutková. Proto jsme se rozhodli, že si takové loutkové divadlo vyrobíme a zahrajeme. Video Foto

 

V pátek v rámci projektového dne jsme nejprve vytvořili skupinky a z nabídky si každá skupina vybrala pohádku. Vyhrály ty klasické – Perníková chaloupka a Červená karkulka. Nejprve si děti vytvořily loutky, rekvizity a pozadí. Poté si napsaly scénář k jednotlivým pohádkám a několikrát si vyzkoušely pohádku přehrát. Nakonec svá pohádková představení předvedly svým mladším spolužákům z 2. třídy, za což sklidily velký potlesk. Myslím si, že jsme si všichni tento den skvěle užili.

A tento týden navštívíme Národní technické muzeum, abychom se seznámili s tím, jakým způsobem lidé v 19. století cestovali.

 

Učitelka: Karla Krištofová