vysehrad 1 20221016 1308823821V  pátek 14. 10. se žáci 5. tříd vydali na výlet za poznáním Vyšehradu. Nebyl to však jen tak obyčejný výlet. Žáci se na celé dopoledne stali badateli a společně s hlavním průvodcem se vydali hledat atributy, které souvisejí s historií tohoto místa. Během této interaktivní vycházky navštívily třídy Staré purkrabství, kde ve starých knihách hledaly mapy, atributy a klíče k tajemným skříňkám s poklady. V kostele sv. Petra a Pavla pak skládali žáci přísahu králi Vratislavovi II. s poselstvím a přáním české zemi.  Na Vyšehradském hřbitově a Slavíně hledali podle mapy hroby známých českých osobností  a navzájem se seznamovali  s tím, kdo tyto osobnosti byly, a v jakém oboru se prosadily.  A nakonec v kasematech „bojovali“ s husitskými, švédskými a francouzskými vojsky. V tajemném sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu, hra skončila sestavením erbu Vyšehradu, jehož části děti během celé akce hledaly. Tato akce byla akční a děti si během ní zasoutěžily a dověděly se mnoho nových informací o Vyšehradu.

 

                                                                                                                                              Učitelky Karla a Johana