Vytisknout

Vyvrcholením letošního snažení našich deváťáků byla již tradičně obhajoba ročníkových prací. Obhajobě předcházela více než půlroční příprava. Źáci deváté třídy si vybrali jedno ze zadaných témat

(z českého, anglického, ruského jazyka, zeměpisu, tělesné, hudební a výtvarné výchovy, fyziky a přírodovědy) a také svého garanta z řad učitelů. Ten jim byl nápomocen nejen svou radou, ale často také morální podporou. Učitelé druhého stupně pak vytvořili tři zkušební komise a děti měly možnost svou práci odprezentovat nejen před svými zkoušejícími, ale také před svými rodiči, spolužáky a ostatními učiteli. O tom, že celá akce proběhla více než skvěle, svědčily nejen krásné známky, ale i úsměvy na tvářích naší devítky. Tak ať se Vám, naše milá devítko, daří stejně dobře i v životě budoucím!

Podělte se o informace s ostatními