Vážení žáci, rodiče a přátelé ZŠ Janského

Dovolte mi vám všem na závěr školního roku poděkovat za spolupráci a podporu naší školy. Přejeme všem krásné a klidné léto plné báječných zážitků.

Nesmím také opomenout poděkovat skvělému týmu pedagogů a všem dalším zaměstnancům školy, bez kterých by naše škola nemohla fungovat.

Na všechny se opět těšíme 1. 9. 2022 v novém školním roce.

Mgr. Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

prani